بایگانی دسته‌ی: مبانی طب

مزاج شناسی

مزاج شناسی مهم ترین اصل در حفظ سلامتی و درمان بیماری ها مزاج شناسی از علوم مهم در خودشناسی و تعیین نحوه تغذیه و چگونگی حفظ سلامت فرد می باشد لذا مزاج شناسی مهمترین اصل در درمان بیماری ها می باشد و بدون شناخت مزاج، درمان و حفظ سلامت مشکل و یا غیر ممکن است. […]